bg | ro | en |

Новини назад

BlackPeak Capital инвестира 8 млн. евро в Телелинк Инфра Сървисиз

27.10.2022

Един от най-големите фондове за рисков капитал в България, BlackPeak Capital, придоби дял в един от водещите български доставчици на телекомуникационни услуги и услуги за критична инфраструктура - Телелинк Инфра Сървисиз (Телелинк България АД).

Екипът на адвокатско дружество "Гугушев и партньори", ръководен от Виктор Гугушев, старши партньор и Димитринка Методиева, старши партньор заедно с консултант Севделина Рабухчиева, консултира BlackPeak Capital относно придобиването на миноритарен дял в „Телелинк България“ АД. Фондът управлява общо над 150 млн. евро, 8 млн. от които инвестира в Телелинк България АД чрез своя BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund. Инвестицията ще спомогне бързия растеж на Telelink Infra Services чрез инициативи за сливания и придобивания в Европа.

Комплексната международна сделка включваше изготвянето на правен анализ с констатации и препоръки по отношение на „Телелинк България“ АД и чуждестранните дъщерни дружества. В качеството си на водещ консултант, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ отговаряше за координацията между кантори от пет юрисдикции с оглед изготвянето на правен анализ относно дейността на дружествата от групата на „Телелинк България“ АД. Адвокатското дружество отговаряше за изготвянето и участваше в преговорите между страните на Договора за покупка и записване на акции и

Споразумението между акционерите, както и за всички останали документи необходими за осъществяване на сделката. Бързото осъществяване на сделката е резултат от значителния опит на екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ във връзка с консултиране на сделки относно сливания и придобивания, и такива включващи специфични изисквания при инвестиции от фондове за рисков капитал. Комплексната структура на сделката включва комбинация от едновременно извършване на покупко-продажба на акции, преобразуване на вида акции и увеличаване на капитала на „Телелинк България“ АД.

Телелинк България АД, със седалище в София, е един от водещите доставчици на иновативни услуги и решения за мрежова инфраструктура в Централна и Източна Европа, чиито клиенти са сред водещите телекомуникационни гиганти, като Vodafon и Deutsche Telekom AG. BlackPeak Capital е създадена през 2014 г. и се насочва към капиталови инвестиции за растеж в размер на 5-15 млн. евро в бързоразвиващи се МСП в Румъния, България, Словения, Хърватия и Сърбия. Вторият фонд на BlackPeak Capital, BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, се фокусира върху партньорството с изключителни предприемачи от региона, които имат амбицията да изградят компании от световна класа на базата на непрекъснати иновации, органичен растеж и допълнителни придобивания.


Още по темата