bg | ro | en |

Новини назад

Финансиране за участие в бизнес събития в Румъния

13.09.2021

Български малки и средни предприятия могат да се включат в търговска мисия за участие в бизнес събития в Румъния в периода 19-22 октомври 2021 г., организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. За участието им има осигурено финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Споделяме информацията по-долу, адаптирана от консултантската компания Elleya, член на Българо-румънска палата, като обръщаме внимание, че срокът за подаване на заявления е 20.09.2021 г.

Българо-румънска палата не е организатор на форума, но съвместно с експертите на Elleya можем да съдействаме на компаниите, членуващи при нас с оценка за допустимост, подготовка и подаване на документи за участие. Ако фирмата бъде одобрена за мисията, можем да планираме срещи на място с други заинтересовани компании. За компаниите-членки всички тези услуги са безплатни.

ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС СЪБИТИЯ В РУМЪНИЯ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАМНСП) организира търговска мисия в Румъния в периода 19 – 22 октомври 2021 г., в която могат да се включат български малки и средни предприятия (МСП) от 30 икономически сектора, между които производство на машини и оборудване, метали, мебели, облекло, кожарски изделия, фармацевтични продукти; химични продукти; неметални минерални суровини, някои храни и напитки, филми и ТВ предавания, печатарска индустрия, както и фирми с дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии, в т.ч. финтех, информационни услуги и др.

КАКВО се финансира:
Българските МСП участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Букурещ и Брашов, като местни партньори на Агенцията са Балканската търговска къща, регионалните търговско-промишлени палати, бизнес организации, двустранни камари и др. Програмата е предварително съгласувана с Посолството на Република България в Румъния и със СТИВ Букурещ.

ИАНМСП поема всички разходи, свързани с:

- осигуряването на превоз (в т.ч. самолет, влак, автобус);
- трансфери и вътрешен транспорт;
- хотелско настаняване за един представител на предприятие;
- наем на зали за организиране на двустранни срещи;
- техническо оборудване;
- кетърингови и преводачески услуги;
- разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития;
- други разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията участници в търговската мисия могат да изпратят по един свой представител, като поемат за своя сметка разходите за дневни и медицинска застраховка на лицето.

Фирмите кандидати попълват Заявка за участие по образец, която се подава заедно с придружителни документи (удостоверение за липса на задължения, декларации и др. за доказване на съответствие с посочените изисквания и др.). Документите се подават на място в ИАНМСП или по ел. поща, подписани с електронен подпис. Крайният срок за подаване на заявленията е 20.09.2021 г.

Екипът на Elleya поддържа платформата fininfo.bg, в която има информация за различни източници за финансиране на проекти на български компании. Можете да заявите получаването на безплатни анонси или да се абонирате.


Още по темата