bg | ro | en |

Новини назад

Обучители от БРТПП и РУ запознаха преподаватели с възможностите за работа във виртуална среда

15.12.2023

Преподаватели от няколко факултета на Русенския университет се запознаха с съдържанието на модули за използването на виртуална и добавена реалност във висшето образование. Презентациите бяха изнесени от колеги, които преминаха обучение по темата в рамките на проекта VRinHE - Virtual reality in higher education.

Русенският университет е координатор на проекта от българска страна, а партньор в него е Българо-румънска търговско-промишлена палата.

Преподаватели от Машинно-технологичния, Транспортния, Педагогическия факултет и Факултета по бизнес и мениджмънт се запознаха с различни аспекти на технологията виртуална и добавена реалност. Въпреки разнообразната аудитория от инженери, икономисти и представители на хуманитарни дисциплини, съдържанието беше поднесено така, че да е разбираемо и интересно за всеки от присъстващите. 

Бяха представени възможностите на технологията добавена реалност (Augmented Reality), създаването на образователни материали с помощта на инструменти за Добавена реалност, следващото поколение VR платформи. 

Акцент беше поставен и върху потенциала и предизвикателства пред висшето образование, трансформирането му чрез интегриране на виртуална реалност в процеса на обучение и възможната „революция“ - потапящото обучение чрез виртуалната и добавена реалност. 

Проектът VRinHE (Virtual Reality in Higher Education) се фокусира върху модернизацията и дигитализацията на висшето образование като има за цел да въведе използването на виртуална и добавена реалност в учебния процес. Заради връзката между висшето образование и пазара на труда, проектът пряко засяга и бизнеса, защото осигурява кадри, които вече са придобили необходимите умения благодарение на подобрения и модернизиран процес на обучение. Освен чисто професионалните компетенции на студентите, инструментите за виртуална и добавена реалност подсилват и техните т.нар. меки умения: критично мислене, умение за решаване на проблеми, адаптивност, изобретателност и др., които повечето фирми ценят високо и търсят при наемане на служители.


Още по темата