bg | ro | en |

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата:

Петко Димитров – p.dimitrov@brcci.eu
Надежда Ванева – nvaneva@brcci.eu
Дан Робу – d.robu@brcci.eu
Светлозар Димитров – s.dimitrov@brcci.eu
Филип Мутафис – f.mutafis@brcci.eu
Елена Греку – e.grecu@brcci.eu
Октав Щефан – o.stefan@brcci.eu

Членове на Контролния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата:

Александър Прокопиев – office@polytraffic.bg
Моника Кадоган – monica@vivre.ro


Председател на УС
Петко Димитров
p.dimitrov@brcci.eu