bg  |  en  |  ro  | 

Управителен съвет

 

Членове на Управителния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата


Петко Димитров – p.dimitrov[at]brcci.eu
Надежда Ванева – nadia[at]3con.eu
Щефан Флореску – florescustefan[at]gmail.com
Дан Робу – european.fair.trade[at]gmail.com
Светлозар Димитров – dimitrov[at]inout.bg

Контролен съвет:

Александър Прокопиев – office[at]polytraffic.bg

Моника Кадоган – monica[at]vivre.ro


Председател на УС                                           
Петко Димитров                                                                          
p.dimitrov[at]brcci.eu                                                      

                                                               

 

Заместник-председател на УС
Щефан Флореску
florescustefan[at]gmail.com

 

Изпълнителен директор 
Елеонора Иванова
e.ivanova[at]brcci.eu