bg | ro | en |

Управителен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Адв. Виктор Гугушев
Старши партньор в Адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 

Светослав Първанов
Зам. изпълнителен директор на
“Булмаркет Груп“

Елена Греку
Управляващ партньор в
Адвокатско дружество „Греку и партньори“

Ливиу Кристиан Петре
Групов финансов директор на
“Оргахим“ АД

Филип Мутафис
Член на Съвета на директорите на
„Пейсера“

Светлозар Димитров
Управляващ съдружник в
euShipments.com

Юлиян Ефтимов
Маркетинг комуникации и бизнес развитие
„Медийни проекти и комуникации“

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
 

Моника Кадоган
Управител на ECOM CENTRUL LOGISTIC SRL

Александър Прокопиев
Управител на Политрафик ООД