bg  |  en  |  ro  | 

Услуги

 

 

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е активна платформа за обмен на опит, контакти и информация за пазарите на България и Румъния.
С оглед подпомагане дейността на своите членове, както и на всички икономически субекти в България и Румъния, Палатата извършва широк спектър от услуги. Част тях са напълно безплатни за компании-членове, а за останалите те могат да ползват преференциални условия.
Услугите се извършват на база предварителна писмена заявка и съгласуван между двете страни срок и цена. Стойността на някои е фиксирана, а по-комплексните подлежат на договаряне.
За повече информация и за отправяне на конкретно запитване, моля свържете се с нас на ел. поща: info@brcci.eu или на телефони +359 82 507 606, +359 897 810 986 или +359 889 601 756
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
- Предоставяне на актуална икономическа, данъчна и трудово-правна информация за пазарите на България и Румъния, вкл. относно процедури за регистрация на местни фирми и регистрация по ДДС.
- Структуриране на контактни листи и др. информация за български и румънски компании
- Изготвяне на справки за актуално състояние, финансово-счетоводни доклади и друга официално обявена информация за български и румънски фирми (безплатно за фирмите – членове)
- Контакти и препоръки за специализирани консултантски фирми, предоставящи услуги в областта на правото, счетоводството, финансите, митническите и регистрационни режими, маркетинга и рекламата, както и за преводачи, агенции за недвижими имоти и специалисти по управление на човешки ресурси (безплатно за всички компании)
- Предоставяне на информация за панаири, изложения и бизнес събития в България и Румъния
- Публикуване на безплатна обява за продажба/покупка на стоки или услуги в офертния център на БРТПП
- Достъп до он-лайн контактна база данни (ексклузивна услуга само за фирмите – членове) 
 
СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ
- Консултиране чрез експерти, специализирани в регистрация на местни фирми, смесени компании, представителства и клонове, търговски марки в България и Румъния
- Консултации и подпомагане за набиране на персонал в двете съседни държави чрез Агенция за трудова мобилност ВИЗА към БРТПП, в т.ч. чрез он-лайн платндорма за публикуване на обяви за работа
- Организиране на B2B срещи, обучения и събития, съгласно календара със събития на Палатата и по допълнителна заявка
- Организиране и участие в търговски мисии в България и Румъния
- Посредничество и координация при организиране участието на български фирми в изложения на РОМЕКСПО на преференциални цени (безплатно за всички български компании! Отстъпки от цените на РОМЕКСПО за компаниите-членове)
- Иницииране на партньорски проекти и участие в международни консорциуми по Европейски програми за безвъзмездно финансиране
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
- Отдаване на офис пространство с включени мебели, техника и  комуникации (вкл. видеоконферентно оборудване), за провеждане на бизнес-срещи и фирмени обучения за екипи до 20 души (за гр. Русе). Преференциални условия за компании-членове на БРТПП.
РЕКЛАМА И ПРОМОЦИЯ
- Популяризиране на събития в мрежата на БРТПП (уебсайт, мейл кампания, социални мрежи)
- Възможности за платена реклама и позициониране в рамките на събития на Палатата
- Включване на рекламни карета и банери в мейл кампании/бюлетини на Палатата
- Предоставяне на информация за предстоящи събития, панаири и търговски мисии в България и Румъния
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Палатата работи активно с държавни и местни административни органи, както и с международни партньори, посредством експертни групи и консорциуми по законодателни и административни инициативи, засягащи правно-административната рамка на работа на компаниите-членове на Палатата.