bg | ro | en |

Въпроси и отговори

1. Какви са данъците в Румъния за юридически лица?

Размерът на корпоративния данък в Румъния е 16%.

За новосъздадени (под 1 година) и микро-компании се прилага т.нар. данък върху оборота, който е в размер на 1% или 3% от годишния оборот.

Условието, на което трябва да отговаря компанията, за да попада в категория микро-компания, е да има максимален оборот в края на предходната фискална година в размер на до 500 000 евро. Ставките, приложими за микрокомпании са:

 • 1% за тези, които имат доходи, които не надвишават 60 000 евро;
 • 3% за тези, които имат доходи, които надвишават 60 000 евро или извършват дейности, основни или второстепенни, в областите на софтуер за публикуване на продукти, места за настаняване, ресторанти, кетъринг за събития, барове, юридически дейности (дружества с юридическа правосубектност, които не са фискално прозрачни субекти, съставени от адвокати), дейности с обща или специализирана медицинска помощ, стоматология. В допълнение, акционер/съдружник ще може да притежава повече от 25% от стойността на акциите само в една компания в тази категория.

Микро-компаниите могат да прилагат стандартния корпоративен данък от 16%, в случай че покриват и двете от следните изисквания:

 • Имат учредителен капитал от поне 45 000 леи.
 • Имат назначени поне двама служители.

Фирмите, регистриращи оборот над 50 милиона евро, ще плащат минимален данък от 1% върху оборота, докато операторите в секторите на петрола и природния газ, с бизнес над 50 милиона евро, ще трябва да плащат допълнителен данък от 0,5% от общия доход, коригиран с размера на  необлагаемия доход, инвестициите и амортизациите.

Кредитните институции ще плащат допълнителен данък, 2% от оборота между 1 януари 2024 г. и 31 декември 2025 г., съответно 1%, считано от 1 януари 2026 г. Стойността на оборота включва приходи от лихви, дивиденти , данъци и комисиони, както и други категории доходи.

Повече за промените през 2024 в данъчните ставки може да намерите тук: https://cutt.ly/VwGFnIve.

2. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС в Румъния?

Прагът за регистрация по ДДС в Румъния е 300 000 леи.

ВАЖНО! От 1 юли 2021 г., фирмите могат да ползват портала OSS (One-Stop-Shop), който се обслужва от НАП и регистрацията се извършва с електронен подпис. Чрез него предприятията, извършващи онлайн търговия, могат да се регистрират за целите на ДДС само в една държава (в случая – България) за всички онлайн продажби, които реализират в рамките на ЕС (вътреобщностни дистанционни продажби). Всички досегашни прагове за дистанционни продажби се премахват и от 1 юли се въведе единен праг за всички държави от ЕС – 10 000 евро. Именно след преминаване на този праг фирмите ще трябва да се регистрират в портала OSS. Те вече ще декларират и плащат по електронен път ДДС за всички извършени от тях продажби в ЕС и ще комуникират само с една данъчна администрация – тази в тяхната собствена държава. На всяко тримесечие фирмите ще трябва да подават справки-декларации към НАП за всички направени продажби в държави от ЕС и получените ДДС приходи. След като ДДС приходите постъпят от фирмите в НАП, организацията сама ще изчисли и преведе съответната ДДС сума към данъчните администрации на държавите, в които фирмата е извършила продажби.

Стандартното ниво на ДДС в Румъния е 19%. За кои стои и услуги се прилагат намалени ставки вижте тук: https://cutt.ly/VwGFnIve.

3. Нужно ли ми е разрешение, за да продавам хранителни добавки в Румъния?

Зависи. Съгласно румънското законодателство хранителните добавки се делят на 2 вида:

А. Хранителни добавки, съдържащи само витамини и минерали;
Б. Хранителни добавки, съдържащи витамини и/ или минерали в смес с други вещества с хранителен или физиологичен ефект.

Продуктите по точка А подлежат на т.нар. уведомителен режим през Министерството на здравеопазването в Румъния чрез попълване на формуляр, който може да бъде изтеглен от www.ms.ro. Попълненият формуляр, придружен с етикета на съответния продукт на румънски, се изпраща до Министерството на здравеопазването - Главна дирекция „Контрол в общественото здраве“ и той се вписва в националния регистър на хранителните добавки. Към 2020 г. тази процедура е безплатна.

Продуктите по точка Б се регистрират към „Институт за хранителни биоресурси“ към Министерството на земеделието и развитието на селските райони в Румъния и изискват по-подробна документация включително сертификат за съответствие и страна на произход, физико-химичен и микробиологичен анализ, сертификат за опаковка. За повече информация и съдействие, моля свържете се с нас.


4. Искам да продавам онлайн в Румъния. Какво ми е необходимо?

Ще ви е необходима добра организация и готовност за първоначална инвестиция на времеви и финансов ресурс.

 • добри продукти, съобразени ценово с местния пазар;
 • отлично преведен на румънски език сайт;
 • дигитална реклама, съобразена с целевата ви аудитория;
 • политика на поверителност, за защита на личните данни и общи условия, съобразени с румънското законодателство;
 • бързи и надеждни куриерски услуги;
 • клиентско обслужване на румънски език;
 • счетоводно обслужване, в случай че оборотите ви надминат прага за регистрация по ДДС.

Добрата новина е, че ние можем да ви съдействаме и насочим към специалисти, предлагащи качествени и достъпни услуги за всяка една от стъпките.
 

5. Колко време се чака за минаване на ГКПП-та с Румъния?

Интензитета на трафика на ГКПП-та с Румъния може да следите посредством приложение на румънската гранична полиция на адрес: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/
То позволява да сравните времето за влизане и излизане в и от страната както с автомобил, така и с тежкотоварните автомобили.
 

6. Колко струва да регистрираш фирма в Румъния?

Размерът на таксите за регистрация на юридическо лице в Румъния се определя от различни фактори - какъв е видът на ЮЛ, колко са акционерите в него, само като физически лица ли участват и др. В Българо-румънска палата членуват няколко румънски компании, които имат огромен опит в тази област. Готови сме да споделим контактите им, за да ви съдействат за всеки конкретен казус.

За да създадете фирма (SRL) в Румъния, ако акционерът, вписан в Търговския регистър е физическо лице са необходими:
*   Списък с три предпочитани имена на фирмата, за да има опции при регистрация на име;
*  Копие от паспорт и адрес на местоживеене като едноличен акционер и администратор, или копие от разрешението за пребиваване;
*    Предмет на дейност на фирмата (кратко описание на дейността на дружеството);
*    Минимален акционерен капитал от 200 леи (сумата ще бъде възстановена).
*   Таксата за учредяване на дружеството (с единствен акционер) е 500 евро (такси за търговския регистър, нотариални такси, правни такси).
*  Допълнителни разходи: таксите за превод и легализация на документи (българска фирма) се таксуват според броя на страниците.
*    Съществуват и други, свързани разходи, като например наем на офис, откриване и поддържане на банкова сметка, счетоводно обслужване и подобни, които са променливи и зависят от множество фактори.

7. Какви са нивата на данъците за ФЛ и осигуровките по трудови договори?

Разпределението на вноските за социално и здравно осигуряване между служител и работодател в Румъния са доста различни от тези в България. Служителят заплаща общо 45% от брутната си заплата като осигуровки, докато вноските за сметка на работодателя са в размер на 2.25% от брутното възнаграждение. Вноските за сметка на служителя включват 10% данък върху дохода, 10% здравни осигуровки и 25% пенсионно осигуряване.
 

8. Кое би било по-добре прието на румънския пазар - българска марка или нова (румънска) марка?

Петко Димитров – член на УС на Българо-румънска палата

Това, което първо трябва да се наложи на румънския пазар е качеството. След това трябва да се  търси вариант за налагане на марка. Ако една марка е позната в България, не е сигурно, че тя ще бъде добре приета в Румъния. Заради това, според мен, трябва да се работи за марки, които „грабват“ румънския потребител. С доброто качество, доброто позициониране и доброто маркетингово проучване нещата не са невъзможни.

Цялото видео вижте тук
 

9. Какъв съвет бихте дали на хората, които искат да развиват бизнеса си в Румъния?

Димитър Гиков – мениджър от екипа на сладкарници „Неделя“

Най-важното нещо, което бих посъветвал бъдещите ентусиасти, които искат да навлязат на румънския пазар е да имат силите да инвестират в него. Защото това не е начинание, в което да вложиш нещо и да го оставиш да си расте само. Ти трябва да си там. Другият вариант е да имаш представител, но сигурен човек, на когото да разчиташ, че ще ти дава адекватна обратна връзка от пазара и средата, в която бизнесът се развива.

Какво друго споделя Димитър Гиков, вижте във видеото.