bg | ro | en |

Новини назад

Възможност за финансиране на МСП от туристическия сектор

19.12.2023

МСП, работещи в туризма могат да получат 3000 EUR финансиране за дигитализация на услугите си. Проектът SMARTER AOE, в който Българо-румънска палата е партньор, отвори нова публична покана за МСП в туризма за финансиране в подкрепа за дигиталната трансформация на фирмите от сектора.

Кой може да кандидатства?

МСП в туризма:

  • хотели и места за настаняване;
  • места за краткосрочен престой;
  • къмпинги и паркове за превозни средства за отдих;
  • туристически агенции, туроператорски резервационни услуги и свързаните с тях дейности;

Намиращи се в областите Добрич, Силистра и Русе в България, както и определени територии в Хърватия, Унгария, Сърбия, Черна гора и Румъния.

Какви дейности ще се финансират?

  • Инструменти за дигитализация и маркетинг за по-добро представяне на МСП в туризма
  • Разходи за ментори (външни консултанти) и специализирани курсове за обучение на МСП в областта на дигитализацията на бизнеса.
  • Разходи за пътуване и настаняване, специално свързани с дейностите по проекта.

Очаквана продължителност на дейностите: до 6 месеца.

Как се кандидатства?

Документите се попълват на английски език, а пълният комплект е тук: https://visitaoe.com/aoe-hub/call/?fbclid=IwAR1szcKTGovg_xOapPvwx8szCwIC1tLuSmpkQb6ZHHUPVjmRYFttczNLxz8.

Ако имате въпроси, попитайте ни на имейл info@brcci.eu и побързайте, защото крайният срок за подаването на формулярите е 18:00 часа на 15.01.2024 г.

Максимален размер на финансирането: 3 000 EUR


Още по темата