bg  |  en  |  ro  | 

ВИЗА – Агенция за трансгранична мобилност на работната сила

Финансираща програма: Интеррег V-A Румъния – България

Наименование на проекта: “ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност”

Кратко описание:

Основната цел на проект „ВИЗА“ е да се разработят нов тип услуги за българските и румънските работодатели, свързани със създаване и развитие на трансграничния трудов пазар. Тези услуги ще се предоставят чрез специализирана постоянна структура, част от БРТПП – Агенция Виза с основен офис в гр. Русе, България и сателитен офис в гр. Слатина, Румъния.

Агенцията се създава, за да посрещне нуждите от информация, консултации и допълнително обучение, както и да свърже търсещите работа в съседната държава с предоставящите работни места.

Първоначалните проучвания отчетоха наличието на множество пречки пред българските фирми, в случаите, в които имат необходимост да наемат румънски служители или да изпратят свои работници временно на работа по фирмени проекти или поръчки отвъд Дунава. Тези пречки могат да бъдат обобщени така:

– Липса на актуална информация за действащото в Румъния трудово законодателството, практиките, нивата на заплащане и т.н., не само на български език, но и на английски или румънски;

– В България много трудно се намират служители с нужната квалификация, които да говорят и румънски език;

– Намирането на квалифицирана помощ за индивидуална консултация по конкретен казус свързан с темата трансгранична трудово законодателство отнема много време;

– Трудно се откриват подходящи езикови курсове предоставящи качествено обучение по румънски език, и т.н.

 

Екипът на БРТПП се заема със сериозната задача, чрез създаването на Агенция ВИЗА, тези бариери да бъдат преодолени.

Конкретните резултати, които очакваме, са:

– Задълбочено проучване на проблемите на заетостта в трансграничния регион и потенциалът за трудова мобилност – уникален документ, който ще е основа за определяне на услугите на Агенция ВИЗА и значим за целия трансграничен регион;

– Институционално изграждане на Агенция Виза – правила за работа, пакет от услуги, екип и експерти, рекламни инструменти, лиценз за извършване на обучителна дейност;

– Провеждане на редица срещи, практически обучения и двустранни видео-конферентни сесии;

– Разяснителна кампания сред представители на компании, развиващи дейността си в трансграничния регион и съответно свързани с наемането на служители от отсрещната страна;

– Провеждане на обучения за хора, проявяващи интерес към трансграничната мобилност на работната сила и.

– Създаване на портфейл от интегрирани инструменти за подпомагане на мобилността на работната сила:

– Двуезичен специализиран интернет сайт и уеб-инструмент за търсене и предлагане на работа от двете страни на Дунава, съдържащи информация за свободните работни места в България и Румъния, включително и всякаква друга свързана с това информация.

– Инфо-карта – онлайн инструмент, интегриран в сайта на Агенцията, който ще се създаде в резултат от картографиране на съществуващите информационни и институционални ресурси за мобилност на заетостта в трансграничната област (офиси на EURES; обучителни и консултантски организации; предишни проекти, които генерират продукти, услуги, полезни за мобилността в трансграничния регион, и т.н.).

– Ръководство за пътуващите – отпечатано в джобен формат, което ще съдържа: информация, свързана с наемане на работа; наемане на жилище, цени; транспортни връзки, време за пътуване и др.

 

Период на осъществяване: април 2017 – април 2019

Водещ партньор: Българо-румънска търговско-промишлена палата

Партньор: Асоциация за устойчиво развитие, Слатина, Румъния

Интернет страница: www.adds.ro

Проучване на заетостта и трудовата мобилност