bg | ro | en |

ВИЗА – Агенция за трансгранична мобилност на работната сила

ВИЗА - АГЕНЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

https://jobsvisa.eu


Източници на финансиране:
Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014 - 2020

 

Съществуват множество бариери пред българските и румънските фирми в случаите, в които искат да наемат служители от съседната държава или да изпратят свои работници временно на работа отвъд Дунава. Най-често това са:

 

 • Липса на актуална информация за действащото в България и Румъния трудово законодателството, за практиките, нивата на заплащане и т.н.;
 • Езиковата бариера – и в България, и в Румъния много трудно се намират служители с нужната квалификация, които да говорят езика на съседната държава;
 • Малък брой експерти, които правят индивидуални консултации по конкретни казуси, свързани с трансграничната мобилност и трудово законодателство;
 • Недостатъчни езикови курсове, предоставящи качествено обучение съответно по румънски език в България и по български в Румъния, и т.н.

Преодоляването на тези бариери обедини две партньорски организации – БРТПП и ADDS в проекта „Агенция за трансгранична трудова мобилност „ВИЗА“.

Кратко описание:

Основната цел на проекта беше да насърчи заетостта и мобилността на работната сила в българо-румънския трансграничен регион чрез основаването на едно специално създадено "гише", което да осигурява практическа и целенасочена информация и услуги. Тези услуги се предоставят чрез специализирана постоянна структура, част от БРТПП – Агенция ВИЗА с основен офис в гр. Русе, България и сателитен офис в гр. Слатина, Румъния.

Проектът засегна няколко често срещани предизвикателства пред трансграничния регион, като се започне с липсата на информация за това кои са главните фактори, които пречат на трудовата мобилност, и се стигне до липсата на специфични услуги и институции, които да подкрепят личния капацитет на хората за намиране на заетост в трансграничния регион.

Целите, които изпълнихме:

 • Направихме задълбочено проучване по проблемите на заетостта и потенциала за трудова мобилност в трансграничния регион Румъния – България и на тази основа оформихме типовете услуги на Агенция ВИЗА;
 • Създадохме екип, разписахме правила за работа и лицензирахме Център за професионално обучение към Агенцията;
 • Проведохме разяснителна кампания сред фирми, работещи в трансграничния регион и съответно свързани с наемането на служители от отсрещната страна;
 • Организирахме редица срещи, учебни посещения, практически обучения и двустранни видео-конферентни сесии;
 • Разработихме триезичен специализиран интернет сайт (https://jobsvisa.eu/) и уеб-инструмент за търсене и предлагане на работа от двете страни на Дунава и голям масив от полезна информация, свързана с трудовата мобилност между България и Румъния;
 • Създадохме инфо-карта https://jobsvisa.eu/info-karta, която нагледно показва съществуващите информационни и институционални ресурси за трудова мобилност в трансграничната област (офиси на EURES; обучителни и консултантски организации; предишни проекти, които генерират продукти, услуги и т.н.);
 • Издадохме джобно ръководство за трансграничния работник с информация, свързана с договаряне за работа, наемане на жилище, цени, транспортни връзки, време за пътуване и други полезни данни. То се разпространява безплатно. Изданието с информация за българския трудов пазар и живота в България е на румънски език, а изданието за румънския трудов пазар и живота в Румъния е на български език.

Водещ партньор: Българо-румънска търговско-промишлена палата
Партньор: Асоциация за устойчиво развитие, Слатина, Румъния - www.adds.ro

Период на изпълнение: април 2017 – април 2019