bg | ro | en |

ВИЗА – Агенция за трансгранична мобилност на работната сила


 

ВИЗА - АГЕНЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

https://jobsvisa.eu

Източници на финансиране:
Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014 - 2020

 


 

Кратко описание:

Основната цел на проекта беше да насърчи заетостта и мобилността на работната сила в Българо-румънския трансграничен регион чрез основаването на едно специално създадено "гише", което да осигурява практическа и целенасочена информация и услуги.

Проектът засегна няколко често срещани предизвикателства пред трансграничния регион, като се започне с липсата на информация за това кои са главните фактори, които пречат на трудовата мобилност и се стигне до липсата на специфични услуги и институции, които да подкрепят личния капацитет на хората за намиране на заетост в трансграничния регион.

В резултат на проекта, БРТПП създаде, популяризира и продължава да поддържа постоянна специализирана структура - ТГС Агенция за трудова мобилност (Агенция ВИЗА), която се намира в Русе (България), със сателитен офис в Слатина (Румъния).

Основната дейност по проекта беше изграждането на институционален капацитет на Агенцията, която цели да осигури услуги по предоставянето на разнообразна информация, консултации и обучения както на работодатели и търсещи работа, така и на всички други организации на национално и регионално ниво, които се занимават с пазара на труда. В рамките на проекта се проведоха множество събития, сред които имаше публични информационни сесии, краткорсочни обучения, пилотни дейности “Нека пътуваме до работа” и др. Бяха създадени няколко практически инструмента и те са свободни за ползване от всички, например инструмент за търсене на работа, наръчник за хора, които пътуват до работа в друго населено място и информационна карта за трансгранична мобилност. В резултат на проекта беше основан лицензиран Център за професионално обучение, който сега работи като отдел в БРТПП.

БРТПП беше лидерът на тази инициатива, която бе изпълнена в партньорство с Асоциацията за устойчиво развитие в Слатина, Румъния.

Период на изпълнение: април 2017 – април 2019