bg | ro | en |

Учебен център

От месец декември 2018 г. към Българо-румънската търговско-промишлена палата работи център за професионално обучение с лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение № 2018121460.

Центърът предлага курсове по 17 специалности:

 • Търговия на едро и дребно
 • Електронна търговия
 • Организация на туризма и свободното време
 • Селски туризъм
 • Корабоводене речно
 • Екскурзоводско обслужване
 • Туристическа анимация
 • Индустрия
 • Търговия
 • Земеделско стопанство
 • Икономика и мениджмънт
 • Горско стопанство
 • Бизнес услуги
 • Организация и управление на хотел
 • Организация на хотелиерството
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 • Кетъринг

Като организация в подкрепа на българския и румънския бизнес БРТПП ще ориентира обученията предимно към работодателите, които предоставят възможности за професионално израстване на своите служители. Но това не изключва индивидуалните участници, за които БРТПП също предвижда образователни форми.