bg | ro | en |

Новини назад

Второ издание на Доклада за сектора на ВЕИ в Югоизточна Европа

28.02.2024

Две компании от семейството на Българо-руъмънска палата - SeeNext и Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" съвместно с няколко други организации в Югоизточна Европа обединиха усилията си, за да изготвят второто издание на доклада за възобновяемите енергийни източници в региона. Той съдържа полезна информация за развитието на сектора в различни държави, включително България, Хърватия, Гърция, Румъния, Словения и Сърбия.

Докладът съдържа кратко въведение, както и задълбочен анализ на тенденции и прогнози в сектора.

Документът е задължително четиво за всеки, който се интересува от възобновяемите енергийни източници и тяхното въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло.

Някои от акцентите:

  • Въпреки че всички държави в доклада в момента покриват целта на ЕС за 2030 г. за 15% междусистемна свързаност в сравнение с инсталираната мощност, се очакват нови проекти в областта. Плановете на отделните страни в това отношение изглеждат обнадеждаващи, но има значителни несъответствия на регионално ниво.
  • По-голямата част от страните от ЮИЕ вече имат опит със съхранение на енергия чрез хидроенергийни съоръжения и имат планове за изграждането на още такива. Въпреки това, плановете за интегриране на съхранение на батерии не са амбициозни и няма ясни ангажименти и времеви рамки за действителното инсталиране на значителни капацитети.
  • В същото време повечето държави вече са въвели субсидии и стимули за инсталиране на решения за съхранение на енергия, насърчават интереса към тяхното внедряване във всички сегменти.

За да изтеглите пълния доклад, моля, посетете следния линк: Renewable Energy in Southeast Europe | 2024 edition | SeeNext


Още по темата