bg  |  en  |  ro  | 

За БРТПП

Създадена през 2003 г. БРТПП е единствената специализирана организация, която притежава ресурсите и опита да подпомага с информация, съвети и пазарни консултации всички фирми, които желаят да развиват бизнес на българския или румънския пазар. Стотици фирми са се възползвали от услугите ни през годините като за много от тях ние бяхме първата връзка със съседния пазар. БРТПП е член и на Клуба на Смесените и чуждестранните палати в България, сформиран към Българската търговско-промишлена палата. Чрез тази структура имаме установени вече партньорства с представителствата на смесените палати на Унгария, Германия, Турция, Украйна, Северна Америка (с обхват САЩ, Канада и Мексико).

МИСИЯ
Българо-румънска търговско-промишлена палата е трансгранична бизнес асоциация, активна платформа за обмен на опит, контакти и информация за пазарите на България и Румъния; отговорен и надежден партньор на институциите и бизнеса за развитие на икономическите отношения между двете държави и увеличаване на търговския стокообмен. 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЛОБИРАНЕ
Палатата работи активно с държавни и местни административни органи, както и с международни партньори посредством експертни групи и консорциуми по законодателни и административни инициативи. Някои от темите, по които Палатата активно заявява позиция, включват:
  • транспортна свързаност - преминаване през ГКПП между България и Румъния;
  • развитие на корабоплаването по р. Дунав – преодоляване на административните пречки,  хармонизиране на процедурите, решаване на инфраструктурните проблеми, модернизация на флота;
  • насърчаване на трансграничната заетост и мобилност на работната сила;
УСТАВ
Дейността на организацията се регулира от устава, който може да бъде открит ТУК.