bg | ro | en |

Новини назад

Започваме работа по нов проект "Останете свързани"

05.02.2024

На 30 и 31 януари 2024 в гр. Никозия официално беше даден стартът на проект „Останете свързани - Насърчаване на дигиталното и социално приобщаване чрез хибридни работни места“, финансиран по програма Еразъм+. Седем партньорски организации от 6 държави (Кипър, Испания, Португалия, Ирландия, Гърция и България) ще работят заедно през следващите 2 години в подкрепа на мениджърите, ръководителите на екипи и професионалистите в областта на човешките ресурси и професионалното образование с цел да подобрят знанията и уменията им по отношение на хибридните модели на работа в техните компании.

Все по-голям брой хора предпочитат хибриден подход към работата, с гъвкавост и възможност да разделят времето си между дома и работното място. Хибридният работен модел навлиза в повечето работни места и въпреки че това осигурява свобода и гъвкавост на персонала, то създава и немалко предизвикателства за работодателите.
 
Българо-румънска търговско-промишлена палата е водещ партньор и координатор на инициативата и съвместно с университети, центрове за професионално обучение и организации в подкрепа на компаниите ще разработи специализирани интерактивни обучителни ресурси за насърчаване на цифровото и социално включване на целия персонал в хибридна работна среда.


Още по темата