bg | ro | en |

Новини назад

Запознайте се с Макс Иновейшънс

12.12.2023

Макс иновейшънс – МИ 5 ЕООД е българска компания, която разработва и реализира проекти свързани с опазване на околната среда, здравословен живот и зелена енергия. Опитът им показа, че опазването на околната среда е напълно съвместимо с икономическата устойчивост и дори може да бъде печелившо. Водени от волята си да гарантират непрекъснатото подобряване на услугите, които предоставят, те работят с водещи партньори на световно ниво, като швейцарската компания Bioma.

Каква е целта на фирмата?

  • Да подобрява качеството на живот на хората и животните;
  • Да решава проблеми, свързани с опазване на околната среда;
  • Да запази околната среда.

Какво предлага?

  • Нехимичен разтвор за пречистване на отпадни води – Пречистването на отпадъчни води, замърсени с различни видове органични и неорганични вещества, безопасен за здравето и околната среда, е цикъл, състоящ се от комбинация от няколко химични, физични и биологични процеси;
  • Нехимичен разтвор за производство на био газ от отпадни води и тор - Двукомпонентният микробно-ензимен разтвор за оптимизиране на производството на биогаз от животински и растителни отпадъци, с които се получава незабавно реактивиране и силен растеж на анаеробни и по избор анаеробни микроорганизми чрез насочване на реакцията към производството на метан (CH4);
  • Нехимичен разтвор за третиране на всички видове органичен тор за намаляване на амонячните емисии;
  • Нехимичен разтвор за биологично подобряване на състоянието на овощни градини и лозя и биологично земеделие.

За контакти:
Web: http://www.bioma.bg/
E-mail: stoyan.tashkov@bioma.bg
Тел: +359 884 886 551


Още по темата